24/7/365 hooldusteenus

Meie 24/7 teenuslepingus sisalduvate hooldusteenustega pakume teile viivitamatut reageerimist, tehnilisi nõuandeid ja kiiret probleemide lahendamist. Tehniline tugi on saadaval telefoni teel või kaugjuurdepääsu kaudu.

Juhul, kui viga ei õnnestu eemalt lahendada, tuleme kohale lepingus kokkulepitud tähtaja jooksul.

Ennetava hoolduse teenused

Kõige efektiivsem meetod tehase elukaare optimaalseks halduseks on seadmepargi ja juhtimissüsteemi ennetav hooldamine.

Meie ennetava hoolduse kontseptsioon hõlmab kogu tehase automatiseerimise- ja ajamisüsteemide oluliste funktsioonide jälgimist ja testimist ning vajadusel planeeritud hoolduse- või  uuendustööde teostamist.

Uusim ja juba end hästi tõestanud teenus on protsessikriitiliste seadmete ning mootorite olekuseiresüsteem, mis põhineb vibratsiooni- ja muude vajalike parameetrite analüüsil.

Süsteem on usaldusväärne, lihtne kasutada ja mis oluline, säästab koheselt raha vältides ootamatuid seisakuid, võimaldab vähendada varuosade ladu ning täpsemini planeerida hooldusseisakuid.

Siemensi seadmete tehniline tugi

Saksa Automaatika pakub enamusele Siemensi automaatikaseadmetele ning ajamitele koostöös Siemensiga tehnilise toe teenust.

Lisaks seadmetele pakume ka tarkvara halduse tuge – vajadusel aitame installeerida programmeerimise või SCADA tarkvara. Samuti aitame võimalusel taastada kogemata hävinenud tarkvara litsentsi.

Meie spetsialistid leiavad teile ka sobiva varuosa või soovitavad vana asemele uue kokkusobiva seadme. Kui otsesobivus puudub, siis soovitame vajalikud sammud või pakume teenusena seadmestiku uuendamise.

Meil on olemas võrgu spetsialistid ning seadmestik Profibus’i või Profinet’i võrgus vigade tuvastamiseks.

Teenused on kättesaadavad tööajal telefoni, e-kirja või veebilehelt leitava tagasiside vormi teel.

Vajalike lisateenuste teostamiseks teeme meelsasti pakkumise.

Seadmete remont

Mõnedel juhtudel saame pakkuda seadmete remonditeenust või remondi korraldamist Siemensi seadmetele. Selleks võib olla näiteks vanema Simatic S5 hooldus või ka Sinamics sagedusmuundurite või mootorite remont.

Kuna remont sõltub alati seadmetest ja veast, siis teeme tööde teostamiseks peale ülevaatust hinnangulise pakkumise.

Juhul kui viga on tekkinud tootjagarantii all oleval seadmel, aitame korraldada garantiijuhtumi lahendamist.

Samuti anname nõu seadmestiku edasiseks hoolduseks.

Seadmepargi auditeerimine

Pole vahet, kas teil on uus tootmisliin või on sel paljude aastate pikkune ajalugu, peate hooldusplaanide koostamiseks omama ülevaadet paigaldatud seadmetest.

Installeeritud seadmebaasi audit pakub protsessis kasutatavate toodetele üldist seisundianalüüsi.

Tehase- ja liinipõhine aruanne sisaldab põhjaliku ülevaadet installeeritud tootebaasi oleku kohta ja soovitusi edasiseks tegevuseks, nt:

Toote oleku aruanne

  • Installeeritud / analüüsitud toodete arv
  • Sellest Siemensi (vm.) materjalide arv [%] / sellest teadmata [%]
  • Erinevate Siemensi toodete arv süsteemis
  • Kriitiliste osade arv

Komponentide arv, mille saab tarnida:

  • Originaalvaruosa, asenduse, järglase, teadmata

Järeltuleva toote staatus:

  • Asendusosa vs uus osa

Remonditavus, teave järgtoote, toimingute ja soovituste kohta

  • Tehase kasutatavuse ja varuosade kättesaadavuse tagamiseks võetavate meetmete määratlus

Edasiseks tegevuseks võib olla näiteks kriitiliste varuosade ost, monitooringuteenuste  hankimine või ka uute investeeringute planeerimine ja selle hajutamise võimalused ajas.